Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu znacząco wpłynie na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Szpital zaprojektowano tak, aby jego obiekty mogły spełniać kilka strategicznych funkcji:

  • diagnostyczną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury obrazowej,
  • leczniczą w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody leczenia zachowawczego i operacyjnego,
  • dydaktyczną służącą kształceniu specjalistycznych kadr medycznych dla Polski południowej i południowo-wschodniej,
  • naukową pozwalającą na wieloprofilowe badania kliniczne służące postępowi medycznemu.

>> stan realizacji inwestycji