Infrastruktura i założenia inwestycji

Uczelnia dysponuje terenem pod inwestycję oraz zatwierdzonym projektem budowlanym, jak również pozwoleniami na budowę wydanymi w 2011 r. oraz zamiennym pozwoleniem na budowę wydanym w 2015r. przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu ma mieć:

 • 499 654,13 mkubatury brutto,
 • 108 373,15 m2 powierzchni netto,
 • 15,28 ha obszaru przeznaczonego na inwestycję,
 • 1265 miejsc parkingowych (732 na parkingu wielopoziomowym i 533 miejsca naziemne).

Strategiczne funkcje

Szpital zaprojektowano tak, aby jego obiekty mogły spełniać kilka strategicznych funkcji:

 • diagnostyczną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej aparatury obrazowej,
 • leczniczą w oparciu o najnowsze i innowacyjne metody leczenia zachowawczego i operacyjnego,
 • dydaktyczną służącą kształceniu specjalistycznych kadr medycznych dla Polski południowej i południowo-wschodniej,
 • naukową pozwalającą na wieloprofilowe badania kliniczne służące postępowi medycznemu.

Moduły szpitala

Budynek główny szpitala składa się z 9 segmentów (budynków) o następujących funkcjach:

 • Segment A - Pawilon administracyjno-dydaktyczny
 • Segment B - Pawilon diagnostyczno-zabiegowy
 • Segment C - Pawilon diagnostyczno-zabiegowy z głównym wejściem
 • Segment D - Pawilon diagnostyczno-zabiegowy
 • Segment E - Łącznik komunikacyjny
 • Segment F - Pawilon zaiwerający m.in. blok operacyjny, SOR
 • Segment G - Oddziały łóżkowe
 • Segment H - Oddzialy łóżkowe
 • Segment I - Oddziały łóżkowe

W osobnym budynku (budynek J) zlokalizowany jest oddział zakaźny.

 

Moduły szpitala:

 • łóżkowy (925 łóżek),
 • diagnostyczno-zabiegowy,
 • operacyjny (24 sale operacyjne; blok operacyjny składa się z 20 sal operacyjnych, w tym dwie sale hybrydowe oraz dwie dostosowane do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych),
 • szpitalny oddział ratunkowy (24 łóżka),
 • poradnie specjalistyczne,
 • dydaktyczno-administracyjny (z jedną salą wykładową - aulą na 250 osób i 2 salami wykładowymi).