Kraków i UJ kolebką polskiej medycyny

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 600-letniej tradycji w kształceniu kadr medycznych. To właśnie w Krakowie, w murach Alma Mater, powstał pierwszy w Polsce Wydział Lekarski. Na najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytecie Jagiellońskim – założonej w roku 1364 przez króla Kazimierza Wielkiego narodziły się, a następnie rozwijały nauki i specjalności medyczne takie jak chirurgia, ginekologia, fizjologia czy choroby wewnętrzne. Swoją wysoką pozycję Wydział Lekarski UJ CM zachował do dzisiaj, będąc niekwestionowanym liderem wśród tego typu wydziałów uczelni medycznych w kraju.

Medycyny klinicznej nie można jednak uczyć ani rozwijać w nieprzystosowanych do tego warunkach. Jednym z podstawowych elementów przygotowania zawodowego są zajęcia „przy łóżku" pacjenta. Dotyczy to kształconych w UJ CM nie tylko przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, ale również pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych.

Niezbędny do kształcenia w zawodach medycznych jest szpital. Bazą do nauczania klinicznego musi być pełnoprofilowy szpital wyposażony w aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoria analityczne, gdzie będzie można kształcić specjalistów, prowadzić badania naukowe i udzielać świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie referencyjnym, zgodnie ze standardami europejskimi.