Renoma i pozycja UJ CM w Polsce i na świecie

Collegium Medicum jest medyczną częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego z trzema wydziałami: Lekarskim, Farmaceutycznym i Nauk o Zdrowiu. Obecnie w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum kształci się ponad 6 500 studentów, w tym blisko 700 obcokrajowców studiujących medycynę i stomatologię w języku angielskim w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego UJ CM pochodzących z 20 krajów całego świata, głównie z Norwegii, Kanady, USA i Malezji. Uczelnia prowadzi również intensywne szkolenia podyplomowe dla lekarzy z różnych regionów kraju we wszystkich dziedzinach medycyny.

Wielu profesorów UJ CM to czołowi eksperci w swoich specjalnościach, uprawiający naukę na poziomie światowym w zakresie nauk klinicznych i podstawowych. Wyniki ich badań są cytowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Znaczna liczba naukowców naszej Uczelni to członkowie wielu zagranicznych towarzystw naukowych i korporacji naukowców, zasiadają w tak ważnych instytucjach jak Polska Akademii Nauk czy Polska Akademii Umiejętności.

UJ CM jest liderem w naukach medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu w całym kraju. Wśród wielu przykładów sukcesów naszej Uczelni warto wymienić przynajmniej niektóre, osiągnięte w latach 2012-2014.

Sukces UJ CM w rankingu Szkół Wyższych

W najbardziej prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w roku 2013 zajął pierwsze miejsce w kategorii uczelni medycznych. Powtórzył ten sukces w roku 2014, ponownie zdobywając tytuł najlepszej akademickiej uczelni medycznej w kraju.

Pierwsze miejsce UJ CM w rankingu Narodowego Centrum Nauki

W opublikowanych przez Narodowe Centrum Nauki rankingu wg. typów uczelni, w klasyfikacji biorącej pod uwagę liczbę grantów i wysokość środków przyznanych na projekty realizowane w 2013r. przez uczelnie medyczne zwyciężył Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum. UJ CM znalazł się na szczycie rankingu z 31 projektami na łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Status KNOW dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

Najlepszym naukowym i tym samym flagowym ośrodkiem polskiej nauki w dziedzinie nauk medycznych w kraju ogłoszono konsorcjum naukowe Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.

Rządowa dotacja projakościowa dla kierunku zdrowie publiczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Zdrowie publiczne jako kierunek studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM znalazło się wśród najlepszych kierunków studiów w Polsce wyłonionych do specjalnego dofinansowania z nowej dotacji projakościowej. Zdrowie publiczne znalazło się wśród najlepszych kierunków studiów z uwagi na wyróżniające oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wskaźniki efektywności naukowej.

Diamentowe Granty

W grupie najwybitniejszych polskich studentów – których po raz pierwszy w roku 2012 i w drugiej edycji w roku 2013 nagrodzono za działalność naukową tzw. "Diamentowymi Grantami " – znalazło się łącznie 7 studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM. Laureaci „Diamentowych Grantów" otrzymali środki finansowe na prowadzenie badań naukowych pod okiem doświadczonych badaczy.