Źródła finansowania i koszty

Inwestorem nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu jest Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Inwestycja została wpisana na listę inwestycji wieloletnich regulowanych w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 2005r. Po wejściu w życie nowej ustawy o finansach publicznych z 2009r. inwestycja wieloletnia stała się z mocy prawa programem wieloletnim (art. 102 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 2009r.).

Zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 30 maja 2011r. zaktualizowany program inwestycji zakłada sfinansowanie budowy Szpitala Uniwersyteckiego w wysokości 800 000 tys. zł ze środków z budżetu państwa.

Deklarację wsparcia finansowego podjął również Zarząd Województwa Małopolskiego, który zobowiązał się zapewnić wsparcie finansowe w wysokości do 60 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wyposażenie nowej siedziby.

Wartość kosztorysowa całej inwestycji wynosi 1 230 060 tys. zł.