Widok z budowy NSSU

Stan zaawansowania robót - do stycznia 2016 r.

Parking wielopoziomowy:

Wykonano stan surowy otwarty – protokół odbioru 01.04.2016r.

Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • zakończono prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu,
  • wykonano płytę fundamentową,
  • trwają prace żelbetowe na poziomie 0 (elementy pionowe, strop)
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +1 (elementy pionowe)
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie -1 (płytę fundamentową, elementy pionowe, strop),
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie 0, +1, +2 i +3 (elementy pionowe, strop),
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +3 (attyki).
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie -1 (płytę fundamentową, elementy pionowe, strop),
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie 0, +1 i +2 (elementy pionowe, strop),
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +3 (strop, attyki).
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku.
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie -2 (płytę fundamentową, elementy pionowe, strop),
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie -1 (płytę fundamentową, elementy pionowe),
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie 0 (płytę fundamentową, elementy pionowe),
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie +1 (elementy pionowe, strop),
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +2 (elementy pionowe, strop),
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +3 (elementy pionowe, strop),
  • trwają prace żelbetowe na poziomie +4 (elementy pionowe, strop).
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku.
 • segment H (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku,
  • trwa montaż okien aluminiowych.
 • segment I (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku.
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano roboty żelbetowe dla całości budynku,
  • wykonano montaż okien aluminiowych,
  • trwa wykonywanie izolacji termicznej na dachu.

 

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan zero – protokół odbioru 22.06.2016r.
  • wykonano stan surowy otwarty,
  • trwają prace z wykonaniem płyty stropodachu.
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano stan zero – protokół odbioru 24.08.2016r.
  • wykonano stan surowy otwarty,
  • zakończono prace związane z wykonaniem dachu.
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan zero.
 • Wykonano zbiornik wód opadowych.
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych.

 

Zagospodarowanie terenu:

Wykonano – zaplecze tymczasowe z przyłączami tymczasowymi: energetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, dwa zjazdy z budowy w ul. Jakubowskiego, drogi wewnętrzne technologiczne i place składowe.

Trwają prace związane z makro i mikro niwelacją terenu.

Sieci sanitarne:

Trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej czystej i brudnej oraz zakaźnej.

Kontynuowane są prace projektowe związane z zamiennym projektem wykonawczym.